Privacyverklaring

Slijterij & Wijnhandel “De Helm “ kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Slijterij & Wijnhandel “De Helm “ omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Slijterij & Wijnhandel “De Helm “ verstrekt.

Slijterij & Wijnhandel “De Helm “ kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw e-mailadres

 

Hoe lang gegevens bewaard?

Slijterij & Wijnhandel “De Helm “ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is , indien u geen mail meer wenst te ontvangen dan kunt u een bericht sturen naar info@dehelm.nl

Delen met anderen

Slijterij & Wijnhandel “De Helm “ verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Slijterij de Helm te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Slijterij de Helm heeft hier geen invloed op.

Slijterij de Helm heeft Google geen toestemming gegeven om via Analytics verkregen informatie, te gebruiken voor andere Google-diensten.

Mailchimp

Voor onze nieuwsbrief correspondentie gebruiken wij Mailchimp als gegevensverwerker. MailChimp is al sinds 2007 gecertifieerd door de Zwitserse Safe Harbor Frameworks, met instemming van zowel de EU als de VS. Inmiddels is de Safe Harbor Frameworks vervangen door het Privacy Shield Framework en is Mailchimp ook hiervoor gecertificeerd.

In het licht van de GDPR is de Data Processing Agreement van Mailchimp geactualiseerd en is Mailchimp als gegevensverwerker opgenomen in de Standaardcontractuele Clausules van de Gegevensverwerker, 2010 en voldoet daarmee aan de Europese richtlijnen voor gegevensverwerking. Verder informatie is te vinden in het privacybeleid van MailChimp

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dehelm.nl. Slijterij de Helm zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Slijterij de Helm neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Slijterij de Helm maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Slijterij de Helm verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Slijterij de Helm op via info@dehelm.nl. www.slijterijdehelm.nl is een website van Slijterij de Helm. Slijterij de Helm is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Kerkweg 18, 2641 GD Pijnacker

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 27211456

Telefoon: 015 369 34 34

E-mailadres: info@dehelm.nl